cal masvilella

Com arribar

Com arribar-hi...

 • Renfe Ragional:Estació de Calaf (5 km de Cal Masviella)
        Hora de pas: 9:00h / 15:00h / 21:00h

 • Hispano Igualadina:Parada a Prats de Rei (2 min de Cal Masvilella)
        Hora de pas: Direcció a Barcelona 7:00h
        Hora de pas: Direcció a Calaf 13:00h

 • Alsina Graells:Parada a Prats de Rei (2 min de Cal Masvilella)
        Hores de pas: Direcció a Barcelona 7:00h / 19:45h
        Hores de pas: Direcció Lleida 9:00h / 17:00h
 • calitat turistica
 • garantia de qualitat ambiental